INTERNÍ A ENDOKRINOLOGICKÁ AMBULANCE

Provoz ambulance se datuje od roku 2003.

V endokrinologické ambulanci, která tvoří naprostou většinou  pracovní náplně, zajišťuji kompletní endokrinologickou dispenzarizace pacientů.

Největší část pacientů přichází s onemocněním štítné žlázy, další diagnozy s týkají ostatních endokrinních orgánů, především hypofýzy a nadledvin.
Gynekologickou endokrinologií
se cíleně nezabývám, v případě komplexních hormonálních problémů spolupracuji s okolními gynekology.

Vstupní vyšetření zahrnuje standartně kromě klinického vyšetření, ultrazvuku a zhodnocení laboratorních výsledků i EKG a ev. další postupy, pokud je situace vyžaduje.

Kontroly probíhají v intervalech, které jsou individuální podle průběhu onemocnění, obvykle v řádech týdnů až měsíců. Vyžadují pravidelně kontrolní laboratorní vyšetření, ultrazvuk individuálně.

 • Odběry krve provádí sestra v ordinaci pro pacienty z bližšího spádu, pro vzdálenější pacienty  nebo podle domluvy spolupracujeme s praktickými lékaři, kteří pacienty odeberou předem.
 • V indikovaných případech provádím FNAB, tj. tenkojehlovou biopsii štítné žlázy pod ultrazvukovou kontrolou.
 • Dál provádíme i standartní interní vyšetření včetně předoperačních.
 • V rámci interních vyšetření jsme nově zavedli i 24hodinové ambulantní monitorování TK- tonoport.
 • Přijímáme i dětské pacienty.

Své dotazy nám můžete zaslat přes kontaktní formulář.

UPOZORŇUJEME, ŽE ORDINUJEME POUZE PRO PŘEDEM OBJEDNANÉ PACIENTY,
NICMÉNĚ POKUD MOŽNO VYHOVÍME I AKUTNÍM OBJEDNÁNÍM A VELMI SE SNAŽÍME V MEZÍCH MOŽNOSTÍ DODRŽET NAPLÁNOVANÉ TERMÍINY.

ORDINAČNÍ HODINY

PONDĚLÍ     9.00 - 12.00      13.00 - 14.30
ÚTERÝ         8.00 - 12.00      13.00 - 15.00
STŘEDA       8.00 - 12.00      13.00 - 15.00
ČTVRTEK     8.00 - 12.00      13.00 - 15.00
PÁTEK         8.00 - 13.00 

Odběry provádí sestra
v ordinačních dnech od 7.20 hodin.

Objednávání

Pouze osobně
resp. na tel: 481 313 249

SMLOUVA SE ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI

 • 101  VZP
 • 201  VOJENSKÁ ZP
 • 205  ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZP
 • 207  OBOROVÁ ZP BANK A POJIŠŤOVEN
 • 209  ZP ŠKODA
 • 211  ZP MV
 •  

 

AKTUÁLNÍ PROVOZ AMBULANCE

Jak už jste asi zaregistrovali, máme objednací doby 6 měsíců, což je neúnosné pro nás i pacienty.

 

Proto nyní musíme vyhlásit stopstav a nové pacienty nepřibíráme,

s vyjímkami:

1/ těhotné pacientky, stále se je snažíme brát do 1-2 týdnů

2/ pacientky v průběho léčení infertility, IVF apod.

3/nodosní strumy a solitární uzly nad 10 mm – podle volného místa

3/ akutní stavy, toxikozy, susp.tyroiditidy ,akutně vzniké uzly atd. …

v tomto případě ale prosím, aby odesílající lékaři radši zavolali sami a domluvíme optimální postup.

 

A 4/ poruchy ostatní endokrinních orgánů- nadledviny, hypofýza, příštítná tělíska, poruchy růstu a puberty a další.

 

Současně  začínáme vracet do dispenzarizace praktických lékařů pacienty dlouhodobě stabilizované .

Chceme si tak uvolnit trochu prostoru pro nové pacienty .

 

Dál  pokračujeme  ve spolupráci s lékaři,  pokud je potřeba konzultovat nálezy telefonicky,

případně nasadit léčbu ještě před vstupním vyšetřením u nás.

 

DODRŽOVÁNÍ OBJEDNACÍCH TERMÍNŮ:

 

Vážení pacienti,

Máme plnou kartotéku, nové pacienty můžeme přibírat jen omezeně a máme dlouhé objednací doby.

Pokud se nedostavíte na objednaný termín a neomluvíte se předem,

ordinaci vzniká škoda odpovídající sazbě podle Sazebníku zdravotních výkonů

a hlavně se plýtvá časem, který mohl využít jiný pacient, čekající na vyšetření několik měsíců.

Proto musíme přistoupit k tomuto opatření:

 

Pacienty, kteří se bez předchozí (!) omluvy nedostaví na daný termín, vyřazujeme z evidence a nebudeme dál objednávat.

 

Chápeme, že mohou nastat nečekané krizové situace a výjimky můžeme za určitých okolností připustit.