INTERNÍ A ENDOKRINOLOGICKÁ AMBULANCE

Provoz ambulance se datuje od roku 2003.

V endokrinologické ambulanci, která tvoří naprostou většinou  pracovní náplně, zajišťujeme kompletní endokrinologickou dispenzarizace pacientů.

Největší část pacientů přichází s onemocněním štítné žlázy, další diagnozy s týkají ostatních endokrinních orgánů, především hypofýzy a nadledvin.
Gynekologickou endokrinologií
se cíleně nezabývám, v případě komplexních hormonálních problémů spolupracuji s okolními gynekology.

Vstupní vyšetření zahrnuje standartně kromě klinického vyšetření, ultrazvuku a zhodnocení laboratorních výsledků i EKG a ev. další postupy, pokud je situace vyžaduje.

Kontroly probíhají v intervalech, které jsou individuální podle průběhu onemocnění, obvykle v řádech týdnů až měsíců. Vyžadují pravidelně kontrolní laboratorní vyšetření, ultrazvuk individuálně.

 • Odběry krve provádí sestra v ordinaci pro pacienty z bližšího spádu, pro vzdálenější pacienty  nebo podle domluvy spolupracujeme s praktickými lékaři, kteří pacienty odeberou předem.
 • V indikovaných případech provádím FNAB, tj. tenkojehlovou biopsii štítné žlázy pod ultrazvukovou kontrolou.
 • Dál provádíme i standartní interní vyšetření včetně předoperačních.
 • V rámci interních vyšetření jsme nově zavedli i 24hodinové ambulantní monitorování TK- tonoport.
 • Přijímáme i dětské pacienty.

Své dotazy nám můžete zaslat přes kontaktní formulář.

Aktuální provoz ambulance

Jak už jste asi zaregistrovali, máme objednací doby 6 měsíců, což je neúnosné pro nás i pacienty.

Proto nyní musíme vyhlásit stopstav a nové pacienty nepřibíráme, s vyjímkami:

 • těhotné pacientky, stále se je snažíme brát do 1-2 týdnů
 • pacientky v průběho léčení infertility, IVF apod.
 • karcinomy štítné žlázy
 • nodosní strumy a solitární uzly nad 10 mm – podle volného místa
 • akutní stavy, toxikozy, susp.tyroiditidy ,akutně vzniké uzly atd. … ( v tomto případě ale prosím, aby odesílající lékaři radši zavolali sami a domluvíme optimální postup )
 • poruchy ostatních endokrinních orgánů - nadledviny, hypofýza, příštítná tělíska, poruchy růstu a puberty a další

Současně začínáme vracet do dispenzarizace praktických lékařů pacienty dlouhodobě stabilizované. Chceme si tak uvolnit trochu prostoru pro nové pacienty .

Dále pokračujeme ve spolupráci s lékaři, pokud je potřeba konzultovat nálezy telefonicky, případně nasadit léčbu ještě před vstupním vyšetřením u nás.

Ordinační hodiny

Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Úterý 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Pátek 8:00 - 13:00  

Odběry provádí sestra v ordinačních dnech od 7:20 hodin.

UPOZORŇUJEME, ŽE ORDINUJEME POUZE PRO PŘEDEM OBJEDNANÉ PACIENTY, NICMÉNĚ POKUD MOŽNO VYHOVÍME I AKUTNÍM OBJEDNÁNÍM A VELMI SE SNAŽÍME V MEZÍCH MOŽNOSTÍ DODRŽET NAPLÁNOVANÉ TERMÍINY.

Objednávání pouze osobně, resp. na tel: 481 313 249

Dodržování objednacích termínů

Vážení pacienti,

Máme plnou kartotéku, nové pacienty můžeme přibírat jen omezeně a máme dlouhé objednací doby. Pokud se nedostavíte na objednaný termín a neomluvíte se předem, ordinaci vzniká škoda odpovídající sazbě podle Sazebníku zdravotních výkonů a hlavně se plýtvá časem, který mohl využít jiný pacient, čekající na vyšetření několik měsíců.

Proto musíme přistoupit k tomuto opatření:

Pacientům, kteří se bez předchozí (!) omluvy nedostaví na daný termín, 

účtujeme  správní poplatek 500,-Kč

za odeslání zapomenuté žádanky 100,- Kč.

V případě opakovaných neomluvených návštěv 

vyřazujeme z evidence a nebudeme dál objednávat.

Smluvní pojišťovny

 • 101  VZP
 • 201  VOJENSKÁ ZP
 • 205  ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZP
 • 207  OBOROVÁ ZP BANK A POJIŠŤOVEN
 • 209  ZP ŠKODA
 • 211  ZP MV