MUDr. Jana Trucková

Absolvovala jsem Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v roce 1986.

Získané atestace:

 • Pediatrie 1. stupně
 • Interní lékařství 1. stupně
 • Endokrinologie

Další vzdělání:

 • Kurs v endokrinologické sonografii
 • Průběžně další vzdělávací akce v oboru endokrinologie a interny ,certifikované ČLK a MZd,
 • Nositel Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK  a Osvědčení o specilizované působnosti MZd
 • Nositel akreditace MZd pro další vzdělávání  oboru endokrinologie

a dále:

 • Základy homeopatické terapie
 • Pětiletý výcvik v integrativní psychoterapii akreditovaný  IPVZ , Psychoterapeutivkou  a Psychiatrickou společností ČLK JEP 
 • Lektorský kurs STOB
 • Cvičitelka jogy 2. stupně, akreditovaný výcvik zaměřený na zdravotní aspekty jogy

MUDr. Jana Trucková


MUDr. Kateřina Amchová

Absolvovala 3. LK UK 2008

Základní kmen interní, zkušenosti z lůžkových i ambulantních zařízení napříč oborem.

Atestace v oboru endokriunologie-diabetologie.

Průběžné studium homeopatie.

MUDr. Kateřina Amchová